Youth app

Prinášame vám farskú aplikáciu – Youth app, ktorá rozširuje možnosti, ako byť v kontakte s našou farnosťou.

Stiahnite si aplikáciu do svojho telefónu

Vlastnosti

Čo dostaneš

Kontakt

Liturgia

Lectio divina

Sviatosti

Kalendár

Push notifikácie

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

RKC FÚ Žilina – Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/