O farnosti

Farnosť je spoločenstvo kresťanov v miestnej Cirkvi, natrvalo zriadená, zverená pod vedením diecézneho biskupa do pastoračnej starostlivosti farára.

Potrebujem vybaviť - návodyPotrebujem modlitbu

Kontakt a dôležité informácie

Adresa

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dobrého pastiera
Smreková 39
010 07 Žilina

Fakturačné údaje

Číslo účtu: VUB Banka
SK30 0200 0000 0039 8058 0453

IČO: 36138002
DIČ: 2021722109

 

Telefón, e-mail

+421 903 982 982
fara@solinky.sk

 

Dušan Pecko

Dušan Pecko

farár

Pochádza: Žilina
Diakonát: 13.06.2008, Žilina
Presbyterát: 13.06.2009, Žilina

 

 • 2009 – 2010 kaplán Kysucké Nové Mesto
 • 2010 – 2011 kaplán Panny Márie Kysucké Nové Mesto
 • 2011 – 2012 kaplán Pruské
 • 2012 – 2015 kaplán Varín
 • 2015 – 2018 kaplán Martin-Sever
 • 2018 – 2019 farský administrátor Dobrého pastiera Žilina-Solinky
 • 2019 farár Farnosti Dobrého pastiera Žilina-Solinky
Nečeda Peter

Nečeda Peter

kaplán

Pochádza: Krásno nad Kysucou
Diakonát: 15.06.2013, Žilina, Žilina
Presbyterát: 14.06.2014, Žilina

 • 2014 – 2016 kaplán Čadca-Kýčerka
 • 2016 – 2021 kaplán Považská Bystrica
 • 2021 kaplán Farnosti Dobrého pastiera Žilina-Solinky
Jakub Melo

Jakub Melo

diakon

Pochádza: Žilina
Diakonát: 1.10.2020, Rím
Presbyterát: 12.06.2021, Žilina-Vlčince

 

 • 2020 – 2021 diakon Farnosti Dobrého pastiera Žilina-Solinky
 • 2021 – kaplán Farnosti Dobrého pastiera Žilina-Solinky

Výpomocný duchovný

Emanuel Čurik – výpomocný duchovný
Miloš Gabala – výpomocný duchovný

Kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti:

 • 2019 – 2020 Mgr. Michal Meliš – kaplán
 • 2018 – 2021 Mgr. Daniel Balej – kaplán
 • 2017 – 2018 Mgr. Michal Tichý – kaplán
 • 2015 – 2017 Mgr. Michal Svatený – kaplán
 • 2014 – 2017 Mgr. Ľudovít Gabriš – kaplán
 • 2013 – 2013 Mgr. Marek Mucha – kaplán
 • 2013 – 2015 Mgr. Rastislav Najdek – kaplán
 • 2012 – 2013 Mgr. Ondrej Gašica – kaplán
 • 2010 – 2014 Mgr. Jaroslav Dekan – kaplán
 • 2009 – 2012 Mgr. Peter Mlyniský – kaplán
 • 2009 – 2010 Mgr. Štefan Hýrošš – kaplán
 • 2008 – 2009 Mgr. Vladimír Tomáš – kaplán
 • 2008 – 2009 Mgr. František Mikuláš – kaplán
 • 2007 – 2008 Mgr. Emanuel Čurík – kaplán
 • 2006 – 2008 Mgr. Peter Mariak – kaplán
 • 2006 – 2007 Mgr. Ing. Miloš Gabala – kaplán
 • 2004 – 2006 Mgr. Ján Skurčák – kaplán
 • 2004 – 2005 Mgr. Eduard Lazo – kaplán
 • 2002 – 2003 Mgr. Anton Duník – kaplán
 • 2001 – 2003 Mgr. Radovan Kobyda – kaplán
 • 1999 – 2001 Mgr. Jozef Šamaj – kaplán
 • 1998 – 1999 Mgr. Peter Kuljaček – kaplán
 • 1997 – 2018 Mgr. Ján Hudec – farár

Zoznam ulíc vo farnosti

(Sídlisko Solinky, Hliny VI, Bôrik, Tamborského prielohy, Priemyselná zóna Kamenná ul.)

Andreja Žarnova
Bajzova
Bezručova
Borová
Bôrická cesta
Bytčická
Centrálna
Dubová
Gabčíkova
J. Tombora
Janka Silana
Jaseňová
Javorová

 

 

Kamenná
Koceľova
Kopanice
Kvetná
Ladiverova
Limbová
Lipová
M. Šinského
Mojmírova
Na Malý diel
Obvodová
Oravská
Osiková
Ovsená

 

 

Platanová
Pod hájom
Pod Hliniskom
Poľná (nepár. čísla)
Pribinova
Prielohy
Rastislavova
Rudolfa Dilonga
Smreková
Svätoplukova
Štrková
Tulipánová
Zábrehy
Zadné Dielce

Farský kostol Dobrého pastiera (1999)

 

Kostol Dobrého Pastiera je rímskokatolícky kostol v žilinskom sídlisku Solinky. Farský kostol sa nachádza v strede sídliska Solinky na ulici Smreková pred obchodným domom Coop Jednota a Základnou školou Gaštanová. Základný kameň posvätil pápež Ján Pavol II pri svojej prvej návšteve Slovenska, v Bratislave 22. apríla 1990. Farnosť Žilina-Solinky bola zriadená 1. júla 1997 Nitrianskym diecéznym biskupom J. Em. Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom. Chrám sa začal stavať na jar 1998 a slávnostne bol posvätený 8. mája 1999 diecéznym biskupom Jánom Chryzostomom Korcom. Kostol je zasvätený Dobrému Pastierovi. 

Žilinská diecéza

Žilinská diecéza (lat. Dioecesis Žilinensis) je diecéza rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku so sídlom v Žiline.

Zriadená bola pápežom Benediktom XVI. dňa 14. februára 2008 na sviatok sv. Cyrila a Metoda, ktorí sú zároveň aj diecéznymi patrónmi. Katedrálnym chrámom je Farský chrám Najsvätejšej Trojice. Žilinská diecéza je tiež sufragánnou diecézou Západnej cirkevnej provincie – Arcibiskupstvá a metropolitného úradu v Bratislave.

Za prvého diecézneho žilinského biskupa bol menovaný Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., banskobystrický pomocný biskup. Do nového úradu diecézneho biskupa bol inaugurovaný dňa 15. marca 2008 bratislavským arcibiskupom metropolitom Mons. Stanislavom Zvolenským v Mestskej hale v Žiline.

Dekanát Žilina

Do Žilinského dekanátu patria farnosti: Bytčica, Duchovná správa Kostola obrátenia sv. Pavla v Žiline, Duchovná správa Kostola sv. Barbory v Žiline,  Duchovná správa pre Fakultnú NsP Žilina, Trnové, Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite, Zástranie, Žilina – Hájik, Žilina – Mesto, Žilina – Saleziáni, Žilina – Solinky, Žilina – Vlčince, Žilina – Závodie

dekan: Záhumenský Marian

Adresa dekanátu:
Katedrálne námestie 25/3, 010 01
Žilina

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.

Stiahnite si aplikáciu do svojho telefónu

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

RKC FÚ Žilina – Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/