Vyvolený (1)

Vyvolený Gaštanová 53Žilina,

Stretnutie 1 Téma:  „Prečo som tu?“ (Úvod do programu Vyvolený) Stretnutie prebehne v ško CZŠ s MŠ

Vyvolený (2)

Vyvolený Gaštanová 53Žilina,

Stretnutie 2 Téma: „Čo ma robí šťastným?“ (Boh ako zdroj šťastia)  Stretnutie prebehne v ško CZŠ s MŠ

Vyvolený (3)

Vyvolený Gaštanová 53Žilina,

Stretnutie 3 Téma: „Aký je tvoj príbeh, Bože?“ (Pohľad na dejiny spásy) Stretnutie prebehne v ško CZŠ s MŠ

Vyvolený (4)

Vyvolený Gaštanová 53Žilina,

Stretnutie 4 Téma: „Ako viem, že Boh je skutočný?“ (Pochopenie Božieho zjavenia) Stretnutie prebehne v ško CZŠ s MŠ