MOBILNÁ APLIKÁCIA

Youth app

RKC FÚ Žilina – Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácia  ktorú aplikácia získava, prenáša na náš server, a ktorú ukladáme je tzv. registration id/token (ďalej len token) a ktorý slúži na zaslanie Push notifikácie na Vaše zariadenie (Push notifikácie sú to, načo táto aplikácia je primárne určená). Tento token nie je osobný údaj, nakoľko tento token nie je pre nás možné spojiť s Vašou osobou. (príklad token-u: APE67jH0MjbpdsXtn4OzYpLKCvvNl_uZ-26kU1f-P10pumLO0vp91X_cHnPcZ_WwTcCJYsDrJiwXLtJhar-xPuptCqx0TPwW_VRr_3Jf00sdUdnyneRQhTA1DDRfNg5t0Ra7KE1diuNs) Tento token je generovaný Google službou.

K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo.Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme. Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali. Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie vašich osobných údajov a to e-mailom alebo písomne.

Aplikácia môže spracovávať po súhlase:

– Vaše meno a priezvisko

– Váš email

– Vaše tel.č.

 

Tieto osobné údaje sú potrebné pre spätné kontaktovanie vašej osoby pre promptné vyriešenie vášho podnetu.

 

V našej Aplikácii môžeme používa’t cookies.

 

ČO SÚ COOKIES?

Cookies sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) klienta počas používania webovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou Cookies skúma účinnosť webovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení užívateľa aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v Cookie. Tieto trvalé Cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve webovej stránky. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom webovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej si sa pripojil na Internetovú stránku, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia.


RKC FÚ Žilina – Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.